CA
Obert a tot el públic
*Mínim 1 caràcter.
Instagram Youtube Facebook Linkedin

Política de privacitat


1. Qui és el responsable del tractament de les dades?
2. Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
3. Quina informació tractem?
4. Amb quina finalitat tractarem les dades?
5. A quins destinataris es comuniquen les dades?
6. Quins drets té l’usuari enfront de les dades que facilita?
7. Com protegim les dades dels nostres usuaris?
8. Cookies
9. Modificacions
10. Legislació aplicable

 

11. Autorització Protecció Dades ( Qüestionari Salut en Mayan Spas)

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE MAYAN LUXURY GROUP S.L. (d’ara endavant MAYAN LUXURY GROUP ).
FINALITAT Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin, així com la correcta prestació dels serveis sol·licitats i la resolució de dubtes i consultes. També, enviament d'informació sobre productes i serveis. Les dades seran conservades mentre existeixi relació entre les parts.
LEGITIMACIÓ Consentiment de l'interessat.
DESTINATARIS MAYAN LUXURY GROUP no cedirà les dades dels usuaris a tercers, excepte obligació legal o que es trobi en una relació contractual, per a això s'establiran les clàusules de confidencialitat corresponents i se sol·licitarà autorització prèvia a l'usuari.
DRETS Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com oposar-se al tractament i altres drets que s'expliquen en l'apartat 6 (ENLLAÇ).

 


1. Qui és el responsable del tractament de les dades?

Aquesta és la informació rellevant del Responsable del Tractament de les dades personals que tracta i són facilitats pels usuaris:

 

 

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

 

 

Identitat MAYAN LUXURY GROUP S.L. (d'ara endavant MAYAN LUXURY GROUP)
Domicili C/ Mompeon motos – 7,7ª 50017 ZARAGOZA
Telèfon 93 302 07 44
Correu electrònic info@lamemaya.com

 


2. Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal per al tractament de les dades és l'execució del formulari en la Web de MAYAN LUXURY GROUP (Contacti amb nosaltres). Aquest formulari el realitza l'interessat i amb això dóna el seu ple consentiment per al tractament de les seves dades personals. Aquestes dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb l'única finalitat de gestionar les relacions que establim amb els usuaris a través de la Web de MAYAN LUXURY GROUP.

3. Quina informació tractem?

La informació que rebem per part dels usuaris, que serà tractada amb la màxima confidencialitat, es recopila com exposem a continuació.

a) Informació que els usuaris ens faciliten directament: MAYAN LUXURY GROUP recopila i emmagatzema certa informació que l'usuari introdueix en la Web de MAYAN LUXURY GROUP o que li facilita de qualsevol altra manera.

 

 

 

Sol·licitud d'informació La informació que l'usuari ens facilita quan requereix informació en la Web de MAYAN LUXURY GROUP (apartat ¨Contacte¨). Això és, nom i correu electrònic.
Qualitat de dades L'usuari haurà de garantir, tant enfront de MAYAN LUXURY GROUP com enfront de tercers, la qualitat de la informació i de les dades personals que proporcioni a través de la Web de MAYAN LUXURY GROUP. Això implica que totes les dades personals i informacions facilitats han de ser reals, veraces, actualitzats i pertànyer a l'usuari i no a terceres persones. En el cas que pertanyin a terceres persones, entenem que és mitjançant el seu consentiment i sol·licitem que es convidi a dita tercera a conèixer els nostres textos legals al més aviat possible.
Modificació de dades L'usuari haurà de notificar a MAYAN LUXURY GROUP qualsevol modificació que es produeixi en les dades personals facilitades, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades a cada moment.

 


b) Informació que els usuaris ens faciliten indirectament:

 

 

 

 

Dades derivades de l'ús de la Web MAYAN LUXURY GROUP recol·lecta les dades derivades de l'ús de la Web per part de l'usuari cada vegada que aquest interactua amb la Web.
Dades derivades de les “cookies” MAYAN LUXURY GROUP utilitza cookies per a facilitar la navegació als seus usuaris.

 


4. Amb quina finalitat tractarem les dades?

 

 

 

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 

 

Prestació de serveis Per a aquells serveis o informació que l'usuari sol·liciti a través del formulari de contacte (Contacti amb nosaltres) en la Web MAYANLUXURY GROUP.
Missatges promocionals amb opció de cancel·lació Amb el consentiment de l'usuari, MAYAN LUXURY GROUP podrà utilitzar les dades personals que obtinguem per a enviar e-mails comercials relacionats amb els nostres productes i els serveis que prestem. En tot cas, es pot evitar l'enviament de nous e-mails comercials sol·licitant-lo en l'adreça de correu electrònic info@lamemaya.com o mitjançant el link que apareix en el cos de cadascun dels e-mails que enviem i conseqüentment, MAYAN LUXURY GROUP cessarà immediatament en l'enviament de la citada informació. Comunicació operativa del servei Podrem utilitzar les dades personals que l'usuari ens facilita per a realitzar comunicacions via correu electrònic sobre l'operativa del servei.
Transmissió de dades a tercers (excepcions) • En cas que sigui estrictament necessari per als serveis sol·licitats, en el cas que MAYAN LUXURY GROUP col·labori amb tercers.
• Quan MAYAN LUXURY GROUP tingui autorització expressa i inequívoca per part de l'usuari.
• Quan se sol·liciti per part d'autoritat competent en l'exercici de les seves funcions (per a investigar, prevenir o prendre accions relatives a accions il·legals).
• Si ho requereix una normativa.
Territori El servei realitzat per MAYAN LUXURY GROUP s'efectua des d'Espanya.


Per quant temps conservarem les dades?
MAYAN LUXURY GROUP conservarà les dades personals de l'usuari el temps necessari per a: complir amb qualsevol dels objectius esmentats en aquesta Política de Privacitat, complir amb la legislació vigent, exigències normatives i ordenis pertinents de tribunals competents, o, en qualsevol cas, mentre que li enviem informació i l'interessat no sol·liciti la seva supressió o oposició.

5. A quins destinataris es comuniquen les dades?

Com s'ha indicat en l'apartat anterior, les dades de caràcter personal que MAYAN LUXURY GROUP recopili seran exclusivament utilitzats per a la consecució de l'objecte definit en la Web de MAYAN LUXURY GROUP. Per a la consecució d'aquest objectiu i la correcta prestació del servei MAYAN LUXURY GROUP podria compartir certes dades de caràcter personal dels usuaris:

- Previ requeriment legal, MAYAN LUXURY GROUP podrà compartir informació amb organismes d'autoritats executives i/o tercers respecte a peticions d'informació relatives a recerques de caràcter penal i presumptes activitats il·legals.

- Amb el consentiment de l'usuari: a part del que s'estableix anteriorment, s'informarà l'usuari en el cas que qualsevol informació sobre aquest, es posi en coneixement dels socis comercials de la web, o bé amb tercers, amb caràcter diferent a les finalitats exposades en la Web de MAYAN LUXURY GROUP (per ex.: amb finalitats comercials), a fi de que tingui l'oportunitat de decidir que no es comparteixi la seva informació. Cap de les comunicacions de dades anterior inclourà vendre, llogar, compartir o revelar d'una altra manera informació personal de clients amb finalitats comercials de manera contrària als compromisos adquirits en la present Política de Privacitat.

6. Quins drets té l’usuari enfront de les dades que facilita?

L'usuari podrà exercir davant MAYAN LUXURY GROUP els següents drets:

- Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.

- Dret a sol·licitar la seva rectificació (dades inexactes) o supressió (quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits).

- Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

- Dret a oposar-se al tractament. MAYAN LUXURY GROUP deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L'exercici dels drets citats és personalíssim, per la qual cosa serà necessari que l'usuari acrediti la seva identitat.

Per a exercitar els citats drets previstos en la legislació, l'usuari pot dirigir-se a MAYAN LUXURY GROUP a través del correu electrònic info@lamemaya.com o mitjançant escrit dirigit a l'adreça que consta en l'apartat 1 de la present Política. La comunicació contindrà les següents dades i documents:

- Nom i cognoms de l'interessat, adjuntant fotocòpia del DNI o un altre document vàlid que l'identifiqui i, si escau, de la persona que el representi; la utilització de signatura electrònica eximirà de la presentació d'aquests documents.

- Indicació del domicili de l'interessat i petició en què es concreta la sol·licitud (el dret que es pretén exercitar). L'usuari també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades/Autoritat de Control corresponent (www.aepd.es), quan ho consideri convenient.

7. Com protegim les dades dels nostres usuaris?

MAYAN LUXURY GROUP informa l'usuari que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades per a garantir la seguretat de les seves dades, a fi d'evitar l'alteració, pèrdua, accés o tractament no autoritzats d'aquests.

Tal com s'ha esmentat, les dades personals facilitades pels usuaris a través de la Web de MAYAN LUXURY GROUP no seran cedits a altres entitats o empreses per a ser emprats per a les seves pròpies finalitats. No obstant això, algunes empreses subcontractades per MAYAN LUXURY GROUP podrien tenir accés a les dades personals i informació personal, sempre sota l'exclusiu control de MAYAN LUXURY GROUP, amb l'única finalitat de prestar un servei necessari per al correcte funcionament de la Web de MAYAN LUXURY GROUP.

8. Cookies

MAYAN LUXURY GROUP l'informa que té instal·lades cookies en els seus sistemes. Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins del disc dur del seu ordinador. En accedir a la Web de MAYAN LUXURY GROUP el servidor podrà reconèixer la cookie i proporcionar informació sobre la seva última visita, millorant o facilitant l'experiència de navegació. Pot trobar més informació sobre aquest tema en la nostra Política de Cookies.

La majoria dels navegadors admeten l'ús de cookies de forma automàtica, però pot configurar el seu navegador per a ser avisat en la pantalla del seu ordinador sobre la recepció de cookies i, d'aquesta forma, impedir la seva instal·lació en el seu disc dur.

9. Modificacions

MAYAN LUXURY GROUP es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable a cada moment. Per això, és recomanable que l'usuari revisi periòdicament aquesta Política de Privacitat amb la finalitat d'estar informat del tractament i la protecció de les dades personals, així com dels drets que li assisteixen.

10. Legislació aplicable

La present Política es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola, igual que la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc web. L'ús dels serveis del present lloc web, suposa l'acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.

 

 

11. Autorització Protecció Dades ( Qüestionari Salut en Mayan Spas)

 

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i en l'art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu al dret a la informació que li assisteix quan facilita dades personals, les dades personals recollits en el present document per MAYAN LUXURY GROUP, S.L. (Responsable del Tractament), seran emmagatzemats i tractats per MAYAN LUXURYGROUP, S.L. d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. La finalitat del tractament és la prestació del servei on podrem sol·licitar-li les corresponents dades de salut per a una correcta gestió d'aquest. Les seves dades personals es conservaran mentre que existeixi relació entre totes dues parts. La Legitimació per al tractament és el consentiment de l'ús de les seves dades personals i de salut que vostè presta en el present acte. MAYAN LUXURY GROUP, S.L. és l'única Destinatària de la informació que es faciliti i que es pugui generar durant la present relació. Les dades no seran cedits a tercers tret que sigui necessari per Llei. L'interessat té Dret a sol·licitar, mitjançant escrit dirigit al Responsable del Tractament, l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. L'interessat té dret a presentar reclamació davant l'Autoritat de Control/Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considera que el tractament de les dades no s'ajusta a la normativa vigent o considera que no estem atenent algun dels drets que li assisteixen i ens exerceix.

Data d'última actualització: octubre de 2018Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.
Configuració de cookies