CA
Obert a tot el públic
*Mínim 1 caràcter.

Condicions d´us 

Protocol SPA

 

Si la seva compra inclou "Productes per a tu", té 3 mesos per beneficiar-se dels tractaments, des de la data de compra. En cas d'incloure productes de qualsevol tipus "Bono regal", el temps serà de 6 mesos.

 

Horari Spa: Tots els dies de 9 a 21 hrs.

 

Horari Fitness: De 7 a 23 hrs. 

 

Hora d'arribada: Per als nostres massatges, rituals Signature i Packs Signature, recomanem arribar 30 minuts abans per gaudir i relaxar-se en el nostre Temazcal i dutxa de Sensacions amb Cromoteràpia donat que ja està inclòs. Per a la resta de tractaments n'hi ha prou arribant 10 minuts abans de la seva cita.

 

Etiqueta Spa: Agraïm es respecti la privacitat i tranquil·litat dels clients. L'Spa i Fitness són àrees restringides per a mòbils i fumar. L'Spa li proveirà de tovalloles, barnús, sabatilles i totes les comoditats requerides durant la seva visita.

 

Política de Cancel·lació: En cas que vostè no es presenti al spa sense haver avisat en menys de 24 hores perdrà el seu servei. Per garantir la reserva es requerirà el nombre de targeta de crèdit o d'habitació.

 

 


 

 

Condicions Generals d'ús

 

Les presents Condicions Generals d'ús regulen l'accés i utilització del lloc web mayanspas.com (el "Lloc Web"), el contingut té caràcter exclusivament informatiu. El lloc web ha estat creat per Mayan Luxury Group, S.L amb domicili social a Gran Via de les Corts Catalanes, 668. 08010 Barcelona. Espanya. L'accés i navegació d'un usuari pel Lloc Web implica el coneixement i l'acceptació sense reserves dels següents termes i condicions (les "Condicions Generals"):

 

 

1. Condicions

1.1. Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos al Lloc Web no estan concebuts ni adreçats a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin degudament autoritzats.

 

1.2. El lloc web comprèn únicament les pàgines servides per mayanspas.com en cada moment. L'accés i navegació pel Lloc Web és responsabilitat exclusiva dels usuaris en els termes previstos en les presents Condicions Generals.

 

1.3. La consulta de qualsevol dels continguts del lloc web no constitueix per si mateixa cap tipus de relació contractual entre Mayan Luxury Group i l'usuari.

 

2. Obligacions de l'usuari

2.1. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del lloc web de conformitat amb la Llei, les presents Condicions Generals i les condicions particulars dels productes i serveis que ofereixi Mayan Luxury Group a cada moment, i no podrà emprar per a:

 

(I) Realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, contràries a la bona fe, la moral, l'ordre públic, o els usos, i / o activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

 

(II) Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme i / o que atemptin contra els drets humans.

 

(III) Introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nocius) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de Mayan Luxury Group, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o d'aquest Lloc Web.

 

(IV) Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d'usuari i la contrasenya, havent de comunicar immediatament a Mayan Luxury Group l'accés per part d'un usuari no autoritzat a aquesta informació. A aquests efectes, Mayan Luxury Group es reserva el dret a modificar el nom d'usuari i la contrasenya per a la protecció del servei.

 

(V) Posar a disposició dels altres usuaris, enviar per correu electrònic o d'alguna manera transmetre qualsevol contingut que, d'acord amb les disposicions aplicables o relacions contractuals existents, l'usuari no estigui autoritzat a transmetre (com ara informació privilegiada, informació protegida per drets de propietat industrial o intel·lectual o informació sobre la qual tingui un deure de confidencialitat).

 

(VI) Realitzar pràctiques de spamming i, en general, difondre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma d'informació, excepte en les àrees del lloc web específicament habilitades per a això.

 

(VII) Reproduir, duplicar, copiar, vendre, revendre o explotar per a fins comercials, total o parcialment, els continguts del lloc web.

 

2.2. Els usuaris que contractin serveis o productes a través del lloc web manifesten ser majors d'edat d'acord amb la legislació espanyola. En cas de contractació per menors d'edat, es requereix l'autorització dels pares o tutors per poder gaudir del servei contractat.

 

 

3. Modificació de la informació

Mayan Luxury Group es reserva el dret exclusiu a actualitzar, modificar o eliminar els continguts del lloc web, així com el dret de limitar o impedir l'accés a aquest. Mayan Luxury Group podrà exercir aquests drets en qualsevol moment i sense previ avís.

 

4. Continguts

4.1. Mayan Luxury Group es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al Lloc Web. En qualsevol cas, Mayan Luxury Group estarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada d'eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer al Lloc Web.

 

4.2. Mayan Luxury Group no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada al Lloc Web. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada al Lloc Web, prevaldrà la versió impresa.

 

4.3. Mayan Luxury Group no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través del lloc web. La presència de links en el Lloc Web, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Mayan Luxury Group i els particulars o empreses titulars dels llocs web als quals pugui accedir mitjançant aquests enllaços. Mayan Luxury Group es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen al Lloc Web.

 

5. Navegació, accés i seguretat

5.1. Mayan Luxury Group posa tots els seus esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions.

 

5.2. Aquest lloc web ha estat dissenyat per suportar les versions modernes dels navegadors més coneguts. En aquest context, Mayan Luxury Group no es fa responsable dels perjudicis de qualsevol mena que es puguin ocasionar als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat el Lloc Web.

 

5.3. Mayan Luxury Group no assumeix cap responsabilitat ni garanteix que l'accés al Lloc Web sigui ininterromput o estigui lliure d'error. Mayan Luxury Group tampoc assumeix cap responsabilitat ni garanteix que el contingut o software al que es pugui accedir  a través del lloc web està lliure d'errors i no pugui causar danys a l'equip informàtic des del qual accedeixi l'usuari. En cap cas Mayan Luxury Group serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'ús i la navegació pel Lloc Web, incloent, sense limitació, els danys ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. En particular, Mayan Luxury Group no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer en el transcurs d'operacions de naturalesa financera ni d'aquells danys i perjudicis que poguessin generar en aquests casos.

 

5.4. Mayan Luxury Group no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar als usuaris per un ús inadequat del Lloc Web.

 

5.5. Els serveis i productes oferts en el Lloc Web només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per a les quals han estat dissenyats.

 

6. Protecció de dades

6.1 Mayan Luxury Group conserva únicament les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari d'acord amb les Condicions Generals del contracte d'adquisició de serveis i / o productes. La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat

 

6.2 Mayan Luxury Group se serveix de l'ús de cookies quan l'usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers de dades de capacitat molt limitada que es generen en l'ordinador de l'usuari permetent obtenir la següent informació:

(A) La data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el lloc web.

(B) El disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al Lloc Web.

(C) Dades de contacte.

(D) Els elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

 

6.3 Mayan Luxury Group és titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris. Mayan Luxury Group es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i adoptarà, a aquests efectes, les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia d'acord amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal que sigui aplicable a Espanya en cada moment. L'usuari accepta que les dades personals aportades en el moment de sol·licitar la prestació de qualsevol dels nostres serveis siguin incorporades a un fitxer automatitzat, la titularitat correspon a Mayan Luxury Group, amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat, i de donar-li a conèixer qualsevol informació que pogués ser del seu interès sobre altres oportunitats, productes o novetats. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i es responsabilitzarà de comunicar a Mayan Luxury Group qualsevol modificació en els mateixos, reservant-se Mayan Luxury Group el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret. Finalment s'informa l'usuari que per exercitar els drets d'accés, modificació, oposició i cancel·lació podrà dirigir a Mayan Luxury Group una petició per escrit a l'adreça que figura més amunt.

 

 

7. Informació sobre aspectes tècnics

Mayan Luxury Group no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Mayan Luxury Group; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Mayan Luxury Group. Així mateix, Mayan Luxury Group no serà responsable per qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Mayan Luxury Group sempre que procedeixi de fonts alienes. Tampoc serà responsable Mayan Luxury Group de l'inadequat ús del servei com a conseqüència de tasques de manteniment, una defectuosa configuració de l'equip informàtic de l'usuari o la insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics necessaris per a la utilització dels serveis oferts.

 

8. Propietat intel·lectual i industrial

Determinats continguts a quals l'usuari pot accedir a través del lloc web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de Mayan Luxury Group o de tercers titulars d'aquests drets. L'accés a aquests continguts o elements mitjançant el Lloc Web no atorga a l'usuari el dret d'alteració, modificació, explotació o reproducció, distribució, comunicació pública o qualsevol altre dret que correspongui al titular del dret afectat. L'usuari es compromet a utilitzar els continguts i / o elements als quals accedeixi a través del Lloc Web per al seu propi ús i necessitats, i a no realitzar en cap cas una explotació comercial, directa o indirecta dels mateixos.

 

9. Prestació de serveis

9.1 Les comandes realitzades en aquest lloc web no constituiran un contracte vinculant o obligat de compliment a menys que Mayan Luxury Group li enviï a vostè una confirmació per correu electrònic.

9.2 Mayan Luxury Group es reserva el dret discrecional de rebutjar comandes, especialment en relació amb valor creditici o factures no pagades.

 

9.3 La informació enregistrada per Mayan Luxury Group constitueix prova absoluta de la comanda i de tota la transacció. La informació enregistrada pel sistema de pagament constitueix prova absoluta de les transaccions financeres.

 

10. Retirada i suspensió dels serveis

Mayan Luxury Group podrà retirar o suspendre, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, la prestació de productes o serveis a aquells usuaris que incompleixin l'establert en les presents condicions d'ús.

 

11. Durada i terminació

La prestació de productes i serveis i informació inclosos al Lloc Web tenen, en principi, una durada indefinida. Mayan Luxury Group podrà donar per acabada o suspendre la prestació del servei i / o qualsevol altre element del Lloc Web en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, s'advertirà als usuaris prèviament de la terminació o suspensió de la prestació dels diversos productes i serveis.

 

12. Legislació aplicable

Totes les qüestions que se suscitin entre Mayan Luxury Group i l'usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa de les Condicions Generals es regiran per les seves pròpies clàusules d'acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.